ชีวิตหลังความตายมีจริง

 DMCnews    12 ต.ค. 2555

ชีวิตหลังความตายมีจริง
• อย่าเข้าใจเพียงว่า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
• หรือเอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่ อะไรทำนองนี้
• นั่นเป็นเรื่องราวของผู้ที่ไม่เคยรู้เหตุ
• คือ ตัวทำไม่ได้ ไม่เคยเห็นใครทำได้ ก็เลยสรุปอย่างนั้น
• หรือถ้าคิดว่า นรกสวรรค์มีจริง
• แล้วจะทำโน่นทำนี่ที่ตัวอยากทำ มันไม่ได้ มันจะกลัว
• แล้วความจริงรู้ได้อย่างไร
• ก็รู้จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
• แล้วทำไมต้องเชื่อ เพราะท่านเป็นบุคคลที่ควรเชื่อ
• เพราะท่านหมดกิเลสอาสวะแล้ว
• รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย
• ชีวิตในสังสารวัฏ ภพภูมิต่าง ๆ อยู่ในคลองแห่งธรรมจักษุ
• ในญาณทัสนะอันบริสุทธิ์ของท่าน ไม่มีอะไรกำบังได้
• ท่านไปรู้ไปเห็นมา อาศัยมหากรุณา สงสารสัตว์โลกทั้งหลาย
• จึงนำมาถ่ายทอด มาอบรมสั่งสอน
   DT012201

DMCnews

12 ต.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย