"จงฝึกใจของตัวเอง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    22 เม.ย. 2563


 "จงฝึกใจของตัวเอง"

" .. การภาวนานั้น ไม่ใช่ว่าจะนั่งหล้บตาภาวนาอย่างเดียว แต่ต้องทำและทำได้ตลอดเวลา "การยืน การ เดิน การนั่ง การนอน ให้มีสติประคับประคองอยู่เสมอ"

การตามดูใจของตัวเองนี้ น่าสนใจมาก "ใจที่ยังไม่ได้ ฝึก มันก็คอยวิ่งไปตามนิสัยความเคยชินที่ยังไม่ได้ฝึก" ไม่ได้อบรม มันเต้นคึกคักไปตามเรื่องตามราวตามความคะนอง เพราะมันยังไม่เคยถูกฝึก "ด้งนั้นจงฝึกใจของตัวเอง" .. "

"พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

22 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5195 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย