"มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12    26 ก.ค. 2562

.
 "มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง"

" .. อยากได้บุญอยากได้คุณงามความดี อยากพ้นออกจากทุกข์จากยาก อยากมีความสุข "อยากให้จิตใจสดขื่นเบิกบาน จิตใจเกิดความบริสุทธึ๋ผุดผ่อง" ไม่อยากมาเทียวเกิดมาตายลำบากตรากตรำ "หนทางของพระพุทธองค์ท่านสอนไว้แล้วเป็นหนทางอันราบรื่นนะ"

"ที่ไหนควรละท่านก็บอกให้ละอยู่แล้ว ที่ไหนควรบำเพ็ญท่านก็ให้บำเพ็ญ" ของควรละมีอยู่สองทาง "ทางหนี่งมันเคร่งเกินไปท่านก็ไมให้เอา ยานเกินไปก็ไม่ให้เอา" พระพุทธองค์ท่านบัญญัติให้ประพฤติปฏิบัติตาม "มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง" เรียกว่า ทางสายกลาง ๆ ไม่เคร่งไม่หย่อน พอดิบพอดี "แต่ว่าเราจะรู้จักยังไงว่าอย่างไรเปีนกลาง"

อันนี้ถ้าหากว่า ลงมือปฏิบัติทดสอบในตัวเจ้าของเองก็ไม่รู้จักกลางเหมือนกัน "คำว่ากลางนี้มันขี้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละคน" ถ้าคนหนามากก็ท่าค่อนข้างมาก ถ้าคนปานกลางก็ท่าพอปานกลาง ถ้าคนละเอียดก็ท่าน้อยๆ ก็ได้ "กลางมันขี้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละคน" ถ้าหากคนหยาบคนหนามาก็เอาอย่างเต็มที่ละ .. "

หลวงปู่ศรี มหาวีโร    DT014902

วิริยะ12

26 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย