ธรรมะ...เป็นเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใส สะอาด
 DhammathaiTeam   14 ต.ค. 2553

ธรรมะ...เป็นเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใส สะอาด
ธรรมะ... เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จงทำตนของเราผู้ประพฤติตาม... ให้เป็นคนดีขึ้นโดยลำดับ
เพราะฉะนั้น ... เป็นการจำเป็นที่... ที่เราจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ถ้าหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องแทรกซึมเข้ากับจิตใจแล้ว
จิตใจของเรา ...มันก็จะหันเหไปในทางอื่น
คือ ไปทางโลกเสียส่วนมาก พระธรรมคติของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง DT0005

DhammathaiTeam

14 ต.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  3769 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย