"ไม่มีวาสนา ไม่ได้พบ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    19 เม.ย. 2561


 "ไม่มีวาสนา ไม่ได้พบ"

" .. "ศาสนาเอก" เกิดมาไม่ได้พบง่าย ๆ นะ "พุทธศาสนา ใครจะไปพบได้ง่าย ๆ" ศาสนานี้เป็นศาสนาที่ว่า "ใครไม่มีวาสนาจะไม่ได้พบ พบแล้วก็ไม่ได้เคารพ ไม่ได้เลื่อมใส ไม่เชื่อฟัง" มีแต่กิเลสลากเข็นไปตลอดเวลา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=607&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

19 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5308 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย