"ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตัว" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    9 ก.พ. 2563

 "ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตัว"

" .. พระพุทธเจ้าสอนว่า "ใหรู้ด้วยตนเองให้เชื่่อตนเอง" ปฏิบัติไปจนเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาจนไม่เชื่อคนอื่น

ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่า "ความลังเลสงสัยทั้งปวงก็ตาม" ความเคลือบแคลงทั้งหลายก็ตาม "ความไม่ถูกต้องทั้งหลายก็ตาม นั้นมันจะเหือดแห้งไปในเมื่อเราปฏิบัติจนรู้เห็นเอง"

ท่านจึงเรียกว่า อันนั้นมันเป็น "ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ วิญญูชนรู้ได้เฉพาะตัว" ไม่ต้องเชื่อบุคคลอื่น พระพุทธเจ้าของเราสอนอย่างนี้มีพยานอย่างนี้ .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถระ (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

9 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5409 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย