แผ่วพลิ้วเพลงธรรม...นำสุข

 DhammathaiTeam  

แผ่วพลิ้วเพลงธรรม...นำสุข

Dhamma Media

แผ่วพลิ้วเพลงธรรม...นำสุข - บทเพลงธรรมะ

ขับร้องโดย อ.ชินกร ไกรลาส ยุพิน แพรทอง ครูสลา คุณวุฒิ เป็นต้น

เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอีกหลายบทเพลงที่มีคุณค่า...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Ytmr-0uTsEs&t=1297s

7,749


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย