"ปล่อยใจจากสิ่งปวง ก่อนที่ความตายจะบังคับให้ปล่อย"

 วิริยะ12    8 ต.ค. 2560

 "ปล่อยใจจากสิ่งปวง ก่อนที่ความตายจะบังคับให้ปล่อย"

" .. "ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา คือผู้มีปัญญา" ท่านสอน "ให้เร่งอบรมมรณสติ นึกถึงความตาย" หัดตายก่อนตายจริง "จุดมุ่งหมายสำคัญของการหัดตายก็คือ เพื่อให้ปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลาย ก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อย"

กิเลสเครื่องเศร้าหมอง "ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวง หัดใจให้ปล่อยเสีย พร้อมกับหัดตาย"

"ผู้มีปัญญา" ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา "หัดตายก่อนที่จะตายจริง หัดปล่อยใจจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจ พร้อมกับการหัดตาย ก่อนที่จะถูกความตายมาบังคับให้เป็นไป" .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13850   DT014902

วิริยะ12

8 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย