คำสอนหลวงพ่อ (เข็มทิศชีวิต)
 DMCnews   14 ส.ค. 2555

• เข็มทิศชีวิต
ในสังสารวัฏนี้ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ปะทะกันอยู่
ทุกอย่างตัดสินกันที่บุญ-บาป
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปว่า
ชีวิตในสังสารวัฏสิ่งที่ควรทำ คือ

ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส

นี่คือคำสรุปของผู้รู้ ที่เป็นแผนผังชีวิต
หรือแผนที่ที่เราจะเดินทางในสังสารวัฏได้ดีที่สุดDT012201

DMCnews

14 ส.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  4155 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย