"อริยทรัพย์ ทรัพย์ภายใน" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    13 มิ.ย. 2560

 "อริยทรัพย์ ทรัพย์ภายใน"

" .. ทรัพย์ภายใน ได้แก่ "ความเชื่อมั่นว่า การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" ทำตัวของเราให้เป็นคนมีจิตใจอันสุจริต ประพฤติไม่ผิดศีลธรรมและจารีตประเพณี เพราะทุกคนนั้นมีวินัยประจำตัวทุกคน คือต้องมีระเบียบเป็นคนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ทางกาย ทางวาจา ใจก็มีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เราทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ "เรียกว่าเป็นมนุษย์โลก โลกคือมนุษย์" เป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากกรรมเก่า เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ จะทำอะไรก็ทำได้ตามความชอบใจของเรา "แต่โดยส่วนมากเราชอบใจในทางศีลธรรม ภาวนา หาคุณงามความดีใส่ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้"

ในวาระนี้ทุก ๆ คนนั้น ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เสียสละกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่าง "ทำใจของเราไม่ให้เป็นห่วง" แม้บ้านช่องจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน

เพราะในขณะนี้ "เราต้องการที่จะสร้างตนให้เป็นคนดีมีทรัพย์ คืออริยะทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐ ซึ่งเกิดขึ้นกับดวงใจของเรา ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ โจรผู้ร้ายจะมาแย่งชิงเอาไปก็ไม่ได้ เพราะฝังอยู่ในดวงใจของเราแล้ว" .. "

"ทรัพย์ภายใน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

13 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5382 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย