โลกนี้มีแต่ภัย

 ลูกโป่ง  พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลาย
ก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายตื่นตัวเห็นว่า ภัยมันมีอยู่รอบด้าน
เช่น อุทกภัย ภัยคือน้ำท่วมก็ปรากฏอยู่แล้ว
มันก็นำความเสียหายมาให้แก่ประชาชน
เอ้า! ทำนาไว้นาไว้น้ำท่วมข้าวก็ตาย
เลี้ยงปลาไว้ในบ่อ น้ำท่วมนา น้ำท่วมมาปลาก็หนี
ปลูกพืชต่างไว้ที่ลุ่ม น้ำท่วมก็ตาย
ในบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ในที่ต่ำ น้ำท่วมก็อยู่ไม่ได้
เดือดร้อนกันต้องอพยพหนีน้ำ นี่เรียกว่า "อุทกภัย"


บางรายก็ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำ น้ำล้นฝังมาอย่างรุนแรง
พัดเอาบ้านที่ไม่แข็งแรงให้พังไปเลย
ข้าวของมวลใดก็ไม่มีเหลือ..
หมู่นี้นะ..ควรเอามาเป็นอารมณ์พิจารณาให้เห็นว่า
ภัยดังกล่าวมานี้ มันมีประจำโลก
พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกเอามาเปรียบเทียบทางธรรมว่า
คนเรานี่หลับใหลไม่รู้ตื่น ไม่ตื่นกลัวต่อภัยทั้งหลาย
เหมือนคนนอนหลับนอนไหลกลางคืนแล้ว
น้ำหลากมาพัดพาเอาบ้านเอาช่องเสียหายไป
ตัวเองก็จมน้ำตาย อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ..


ผู้ใดปล่อยให้ความโลภ โกรธ หลง กิเลสต่าง ๆ ท่วมท้นจิตใจแล้ว
ใจก็มืดมนอนธการ ทำคุณงามความดีอะไรก็ไม่ได้
กิเลสมันบังคับไม่ให้ทำความดี ไม่ให้ฝึกตน
กิเลสมันบังคับจิตให้ยึดให้คล่องอยู่ในขันธ์ทั้ง ๕ อันนี้
หรืออยู่ในโลกสงสารอันนี้ ก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั้น เช่นนี้
ผู้ก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย ตายแล้วจิตวิญญาณก็เร่ร่อนอยู่ในโลกอันนี้
ไม่ได้ทำบุญกุศล ก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสุขความสบาย
ให้ละโลกนี้ไปแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากลำบาก
จะไปเกิดกับคนก็ไปเกิดไม่ได้เพราะบุญน้อย


ดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงตักเตือนให้พุทธบริษัท
มีสติสัมปชัญญะตื่นตัวว่า ภัยทั้งหลายมันมีอยู่ทั้งภายนอกภายใน
นอกจากอุทกภัยแล้วก็อัคคีภัย
เดี๋ยวไป ๆ มาหน่อยได้ข่าวว่าไฟไหม้..มันไม่ใช่
ไหม้กระต๊อบกระแต๊บธรรมดานะ ไหม้ตึกไหม้ลามสิบชั้นยี่สิบชั้นโน้น
พังพินาศลงมาอย่างนี้..คนก็ทำงานอยู่ก็ตาย ตึกมันพังลงทับเอา
โจรภัย เอ้า..วันดีคืนดีโจรได้จ้องมอง
เห็นบ้านไหนพอได้ปล้นมันก็ปล้นเอาขัดขืนก็ฆ่าเจ้าของซะ
ตายแล้วค้นเอาทรัพย์สมบัติของผู้นั้นไป
สงครามภัย เอ้า..วันดีคืนดีก็นอนก็เกิดสงครามขึ้นมารบราฆ่าฟันกัน
ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็พลอยมาตาย
ตายด้วยลูกระเบิดบ้าง ตายด้วยการอพยพหนีลูกกระสุน
ตายนอนกลางดินกินกลางหญ้า โรคภัยเบียดเบียนเอา
ตายอยู่กลางดินกลางหญ้า..หมู่นี้น่ะ..นี่แหละเรียกว่า
โจรภัย สงครามภัย มันมีแต่ภัย


โลกสันนิวาส อันนี้ มันมีภัยภายในได้แก่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
อันนี้ก็เป็นภัยประจำอยู่กับชีวิตหลีกเลี่ยงไม่พ้นจริง ๆ

:หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ :

5,443


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย