"ประโยชน์ของการแผ่เมตตา" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12    30 ก.ย. 2566

.
 "ประโยชน์ของการแผ่เมตตา"

หลวงปู่ครับ : การแผ่เมตตานั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ

"มีประโยชน์เพื่อจะไม่ให้จิตใจของตนมีพยาบาทและเบียดเบียน" เมื่อจิตใจของตน ไม่มีพยาบาทและเบียดเบียนแล้ว ใจก็อยู่เป็นสุข

"ธรรมที่เป็นคู่กันกับใจในตอนนี้ ก็เป็นสุข" และอีกประการหนึ่ง "ผู้แผ่เมตตาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ก็คือผู้นั้นแหละเป็นพรหม" ทั้ง กาย วาจา ใจ "จิตผู้นั้นก็รวมเป็นสมาธิง่าย หน้าตาก็ผ่องใส" เวรภัยจะมาก่อใหม่ก็ไม่มี

"เทวดาก็รักษา มิตรสหายก็มาก" สัตว์ทั้งหลายก็กลัวอำนาจความไม่เบียดเบียนและ "ไม่ตายด้วยพิษเขี้ยว งา และศาสตราวุธ" โดยใจความที่เรียกกันหยาบ ๆ ว่าตายโหง

เว้นไว้แต่โรคชราและพยาธิต่าง ๆ เท่านั้น "ถ้าไม่พ้นทุกข์โดยด่วนในชาตินี้ ก็ไม่เกิดในครรภ์ต่อไป" ได้เกิดเป็นกายทิพย์ ใจทิพย์ ในพรหมโลกโดยไม่สงสัย .. "

"ตอบปัญหาธรรมะ"
(หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)
    DT014902

วิริยะ12

30 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย