"ตัณหาสามเป็นเหตุให้เกิดทุกข์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    29 มิ.ย. 2563

.
 "ตัณหาสามเป็นเหตุให้เกิดทุกข์"

" .. "บุคคลปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวัง อันนี้ก็เป็นทุกข์" อันนี้มันมาจากไหน เราได้รับผลอยู่เดี๋ยวนี้ มันมาจากไหน "ต้องใช้สติปัญญาค้นคว้า มันก็จะเห็นกัน เมื่อทำจิตให้สงบ มันก็จะเห็นกัน คือความอยาก"

มันเกิดมาจากความอยาก "เรียกว่า กามตัณหา" ความใคร่ ความพอใจในรูป ในสิ่งที่มีวิญญาณ ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความอยากความใคร่

"ภวตัณหา" ความอยากได้ อยากเป็น อยากมี อยากกอบโกยเอา อยากได้มาเป็นของตัว อยากเป็นเศรษฐีคหบดี อยากเป็นราชามหากษัตริย์ "เรียกว่า ภว ความอยากเป็น อยากมี"

ความไม่พอใจ เหมือนอย่างความแก่หง่อมแห่งชีวิต ความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต ความมีหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียว ผมหงอกฟันหัก อันนี้ไม่พอใจ เสียใจ อยากให้มันเป็นหนุ่มตึงอยู่อย่างเก่า ผมหงอกมันก็ไปเอายาดำ ๆ มาย้อม แล้วมันก็ป่งขึ้นอีก มันก็ขายหน้าล่ะ มันก็ดำอยู่ปลายนั่น โคน ๆ มันก็ขาว มันก็ขายหน้าอีกแล้วก็ไม่พอใจ "นี่เรียกว่า วิภวตัณหา" ตัณหาสามอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 DT014902

วิริยะ12

29 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4700 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย