การต่อสู้กามกิเลส เป็นสงครามอันยิ่งใหญ่

 ลูกโป่ง  การต่อสู้กามกิเลส เป็นสงครามอันยิ่งใหญ่
กามกิเลสนี้ร้ายนัก มันมาทุกทิศทาง
ความพอใจ ก็คือกิเลส ความไม่พอใจ ก็คือกามกิเลส
กามกิเลสนี้ อุปมาเหมือนแม่น้ำ ธารน้ำน้อยใหญ่ ไม่มีประมาณ
ไหลลงสู่ทะเล ไม่มีที่เต็ม ฉันใดก็ดี กามตัณหาที่ไม่พอดี
ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นแหล่งก่อทุกข์
ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด
ทั้งหมดอยู่ที่ใจ สุขก็อยู่ที่ใจ ทุกข์ก็อยู่ที่ใจ
ใจนี่แหละคือตัวเหตุ ทำความพอใจให้อยู่ที่ใจนี่

: หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ :5,460


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย