"หลวงปู่มั่นพิจารณาทุกข์" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)

 วิริยะ12  

.
 "หลวงปู่มั่นพิจารณาทุกข์"

" .. ตามปกตินิสัยใจคอท่านพระอาจารย์มั่นนั้น "เวลาท่านปวยหนักคับขันทางธาตุขันธ์ร่างกายเข้าที่จนมุม" ท่านม้กคิดค้นด้วยสติปัญญาไม่ลดละ ในเวลาป่วยท่านจะมีอุบายพิจารณาธรรมในขณะเดียวกัน ท่านถือว่า "ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเป็นเรื่องของสัจจะธรรมโดยตรง" ต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ได้ ไม่ปล่อยให้ทุกข์ย่ำยีเปล่า ๆ

เพื่อเป็นการซักซ้อมสติปัญญา ให้รู้เท่าทันกับเหตุการณ์ว่า "สติปัญญาที่เคยอบรมมาและซักซ้อมมาเป็นเวลานาน ขณะเข้าสู่สงครามคือความทุกข์ทรมานใจ จะไม่มีความหวั่นเกรงต่อความจริง" ไม่มีความสะท้านหวั่นไหวกับพายุ คือทุกข์โทษที่เข้ามาทับถม เมื่อพิจารณาเท่าทันขันธ์ดังที่กล่าวมานี้ "อยู่ก็สบาย ถึงตายก็มีชัยชนะ" .. "

"พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง"
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
    

5,401


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย