"สัตบุรุษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    4 ต.ค. 2561

 "สัตบุรุษ"

" .. พระราชาผู้เอาชนะบุคคลที่ไม่ควรชนะ ไม่ชื่อว่าพระราชา
เพื่อนผู้เอาชนะเพื่อน ไม่ชื่อว่าเพื่อน
ภริยาผู้ไม่ยำเกรงสามี ไม่ชื่อว่าภริยา

บุตรผู้ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่า ไม่ชื่อว่าบุตร
สภาที่ไม่มีสัตบุรุษ(คนดี) ไม่ชื่อว่าสภา
ผู้พูดไม่เป็นธรรม ไม่ชื่อว่าสัตตบุรุษ
ผู้ละหรือสงบราคะโทสะโมหะ พูดเป็นธรรม ชื่อว่าสัตบุรุษ .. "

"๑๐๑ วจนธรรม"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
    DT014902

วิริยะ12

4 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5352 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย