"สัตบุรุษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

"สัตบุรุษ"

" .. พระราชาผู้เอาชนะบุคคลที่ไม่ควรชนะ ไม่ชื่อว่าพระราชา
เพื่อนผู้เอาชนะเพื่อน ไม่ชื่อว่าเพื่อน
ภริยาผู้ไม่ยำเกรงสามี ไม่ชื่อว่าภริยา

บุตรผู้ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่า ไม่ชื่อว่าบุตร
สภาที่ไม่มีสัตบุรุษ(คนดี) ไม่ชื่อว่าสภา
ผู้พูดไม่เป็นธรรม ไม่ชื่อว่าสัตตบุรุษ
ผู้ละหรือสงบราคะโทสะโมหะ พูดเป็นธรรม ชื่อว่าสัตบุรุษ .. "

"๑๐๑ วจนธรรม"
สมเด็จพระญาณสังวรฯDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3058 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย