"ธรรมเกิดจากจิตตภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    24 ม.ค. 2565

.
 "ธรรมเกิดจากจิตตภาวนา"

" .. "การภาวนานี้เป็นการแจงความเฉลียวฉลาดของจิตใจเราออกให้กว้างขวาง ลึกซึ้งมากไม่มีอะไรเกินจิตตภาวนา" จิตตภาวนานี้เป็นความละเอียดลออ "ธรรมเกิดเองอันนี้"ท่านว่า "ธรรมเกิด ๆ เกิดจากจิตตภาวนา" กิเลสเกิด เกิดขึ้นจากการไม่สนใจอรรถธรรมเลย กิเลสเกิดได้วันยังค่ำ "ธรรมจะเกิดได้เวลาพินิจพิจารณา นี่ท่านเรียกว่าธรรม" จำเอานะ .. "

"ความละเอียดของจิต"
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 
https://luangta.com/archive3/dhammaPage/dhammaPage.html
   DT014902

วิริยะ12

24 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5296 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย