"นักปราชญ์ท่านกลัวกรรม" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ)

 วิริยะ12    6 ม.ค. 2565

.
 "นักปราชญ์ท่านกลัวกรรม"

" .. คนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัย ไม่จำต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์มากมาย หรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้าน ๆ มาเป็นเครื่องบำรุงจึงมีความสุข "ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบ" มีความสุขมากกว่า "ผู้ได้มาในทางมิชอบเสียอีก" เพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริง ทั้ง ๆ ที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ แต่กฎความจริง "คือกรรมสาปแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด" นักปราชญ์ท่านจึงกลัวกันหนักหนา .. "

"หลวงปู่มั่นตอบปัญหาธรรมแก่ชาวโคราช"
จากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

6 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย