"ภาวนาพุทโธดีอย่างไร" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

"ภาวนาพุทโธดีอย่างไร"

" .. เหตุนั้นจึงว่า "สพฺพุทฺธานุภาเวน อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ย่อมกำจัดเวรภัยได้จริง" เมื่อใครหมั่นมาระลึกถึงพระคุณของพระองค์ เช่น "พุทโธ ๆ " อยู่เสมอแล้ว ผู้นั้นจะมีเวรภัยได้อย่างไร

"ไปอยู่กับคน ๆ ก็ต้องรัก อยู่กับผี ๆ ก็ไม่เกลียด อยู่กับเทวดา ๆ ก็ชอบจะอยู่ที่ไหน ๆ เขาก็โปรยข้าวตอกดอกไม้ให้" การภาวนา "พุทโธ ๆ" ย่อมมีอานิสงส์ดีอย่างนี้ .. "

"ร้อยรส บทพระธรรม"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโรDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3152 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย