"อานุภาพของพระพุทโธ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    17 พ.ย. 2562

.
 "อานุภาพของพระพุทโธ"

".. สุภาพสตรีมีอายุแล้วผู้หนึ่ง "ภาวนาพุทโธ" อยู่ไม่ว่างเว้น "เชื่อมั่นนักหนาในอานุภาพของพระพุทโธ" เพราะได้ประสบด้วยตนเองตั้งแต่ยังเด็ก

วันหนึ่งลงเล่นน้ำในแม่น้ำ "รู้สึกว่ามีมือมาจับขาทั้งสองดึงจนจมลง ดิ่งลึกลงทุกที" โดยที่ขัดขืนไม่ได้ผล "มีความรู้สึกว่าจะต้องตายแน่แล้ว" ความคุ้นเคยทำให้นึกได้ว่าผู้ใหญ่ เล่าไว้ว่า ให้บอกทางไปสวรรค์แก่ผู้ใกล้จะตายว่า "ให้นึกถึงพุทโธ พุทโธ"

"เธอจึงนึกถึงพุทโธทันที" และทันที "มือที่กำลังดึงเธอลิ่วลงน้ำก็หลุดออก" เธอลอยลิ่วขึ้นพ้นนํ้า พ้นความตาย ด้วยพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าปกป้อง "เธอจึงภาวนาพุทโธตลอดมาจนทุกวันนี้" .. "

"แสงส่องใจฉบับบเฉลิมพระเกรียติ"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
 DT014902

วิริยะ12

17 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5112 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย