"ความโกรธ เกิดเพราะตัวเอง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    12 ก.ค. 2562

.
 "ความโกรธ เกิดเพราะตัวเอง"

" .. "ความโกรธหรือไม่โกรธ ไม่ได้เกิดจากเสียงภายนอกที่มากระทบประสาทหู" แต่ความโกรธหรือไม่โกรธ ชอบหรือไม่ชอบ เกิดจากความปรุงคิดแท้ ๆ

"ความปรุงคิดของใจเรานี้แหละ ที่ทำให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบ ความโกรธหรือไม่โกรธ" เมื่อความชอบหรือไม่ชอบ "โกรธหรือไม่โกรธ เกิดได้เพราะความปรุงคิด" จึงมิได้เกิดเพราะบุคคลภายนอก แต่เกิดจากตัวเองเท่านั้น "ตัวเองนี้แหละเป็นเหตุให้ชอบหรือไม่ชอบ โกรธหรือไม่โกรธ"

เวลาเกิดความไม่ชอบหรือความโกรธ "จึงควรมีสติรู้ว่าตนเองเป็นผู้ทำให้เกิด ไม่มีผู้อื่นมาทำ" เมื่อใจไม่ส่งออกไปโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุ "ใจรับความจริงว่าตนเองเป็นเหตุ" ความโกรธก็จะลดน้อยถึงหยุดลงได้

"สำคัญต้องมีสติรู้ว่าความโลภ ความโกรธความหลง เกิดขึ้นเพราะความปรุงในจิตใจของเราเอง" มิได้เกิดขึ้นเพราะบุคคลหรือวัตถุภายนอก .. "

"วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
    DT014902

วิริยะ12

12 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5386 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย