"ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    30 พ.ค. 2561


 "ให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน"

" .. คุณความดีทั้งหลายนั้น อยู่ที่ตัวบุคคลประพฤติดี "มีการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดี ความดีทั้งหลายรวมอยู่ที่จิตเจตนาดี มุ่งในทางดีเสมอ" ไม่ว่าความดีนั้น ๆ จะเป็นเรื่องดีภายนอกก็ตาม ดีภายในก็ตาม "สำเร็จขึ้นมาจากดวงใจที่มีความมุ่งหวังดีอยู่เสมอทั้งนั้น"

ถ้าจิตเจตนาอันนี้ไม่ดีมาแต่อดีต "ก็ให้ตั้งจิตเจตนาเสียใหม่ให้เจตนานี้ดีตลอดไป" และให้คอยระวังอยู่เสมอ เวลาตั้งจิตเจตนาดีอยู่นั้นเองมักจะมีอุปสรรคคอยขัดขวางอยู่เป็นระยะ ๆ "ผู้สร้างความดีทั้งหลาย ให้มีสัจจะอธิษฐานตั้งใจให้เต็มบริบูรณ์อยู่ทุกเมื่อ ไม่ให้หลงลืม"

ถ้าหากมีอุปสรรคใด ๆ มาขัดข้อง "ก็ให้เตือนจิตที่มุ่งทำดี เราจะเอาชีวิตนี้แหละบูชาความดี เราจะประพฤติดีต่อไปจนถึงวันตายเป็นที่สุด" .. "

"ธรรมเมตตา ฉบับบที่ ๑๔" วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

30 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5342 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย