"เรียกว่าโรคของใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    10 พ.ย. 2562

 "เรียกว่าโรคของใจ"

" .. โรคเกิดขึ้นจากใจ จิตใจไม่ปกติเกิดความหวั่นไหว เกิดความโลภความโกรธ เกิดความเกลียดความรักความชัง "เรียกว่าโรคของใจ"

โรคของใจนี่แหละ "พระพุทธเจ้าสอนให้พากันรักษาด้วยธรรมโอสถ" ปฐมพยาบาลขั้นแรกก็คือปล่อยทิ้งเสีย อย่าให้เป็นอารมณ์ อย่าคิดถึงเรื่องนั้น

ทำใจให้สงบนิ่งอยู่ในที่เดียว หากมันไม่อยู่ก็ให้นึกเอา "พุทโธ" มาไว้เป็นอารมณ์ นี่ "เรียกปฐมพยาบาล" .. "

"รวมธรรมภาษิต"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

10 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5315 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย