เจตนาสมบัติ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

...

เจตนาสมบัติ หมายถึง ความตั้งใจ คือเราตั้งใจว่า
เราจะพยายามปลดปล่อยสัญญา อารมณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกทั้งหมด
ไม่เก็บมานึกคิดนึกเลย สัญญาใดๆที่เป็นอดีตก็ดี อนาคตก็ดี
เป็นเรื่องของโลก..ไม่ใช่เรื่องของธรรม
สิ่งที่เราตั้งใจจะทำในเวลานี้ ขณะนี้ คือ กิจพระศาสนาอย่างเดียวเท่านั้น
คือ "ปัจจุบันธรรม" นี่เป็น "ตัวเจตนาสมบัติ"

5,422


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย