อกุศลไม่มีในโลกุตตรธรรม (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 ภัสรามณี    28 ส.ค. 2562

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย"สภาวธรรม" มันก็หมายความว่า สภาวธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงออกมาให้พุทธบริษัทได้เรียนได้จำเอาแล้วก็น้อมเข้าไปในใจนั้นให้มั่นคง ไม่ลืมเลือน สภาวธรรมเหล่านี้ คือ สภาวธรรมที่เป็นกุศล เป็นอกุศล เราก็ต้องพิจารณาดูเป็นยังไง สภาวธาตุมันก็มีแต่ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ

สภาวธรรมนี่ท่านจำแนกออกเป็นธรรมที่เป็นกุศล ธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่เป็นอัพพยากตธรรมแล้วก็ยังแยกออกไปธรรมที่เป็นส่วนโลกีย์ ก็ต้องรู้ทั้งสองประการแหละ ธรรมที่เป็นส่วนโลกีย์อันนี้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืนเลย ธรรมที่เป็นส่วนโลกุตตระอันนี้มันเกี่ยวกับจิตดวงเดียวนี้แหละถ้าพูดสั้นๆเข้ามา จิตดวงนี้ละอาสวกิเลสขาดจากสันดานไปไม่กลับเกิดขึ้นมาอีก นี่จิตดวงนี้ล่ะเป็นโลกุตตรธรรม เป็นธรรมอยู่เหนือโลก อยู่เหนือโลกียธรรมทั้งหลาย

เพราะฉะนั้นโลกุตตรธรรมนี่มันจึงมีไม่มากพระศาสดาแสดงไว้ มีอยู่ ๔ ประเภทเท่านั้นเอง ส่วนโลกียธรรมนั้นมีเยอะมีหลายจำแนกออกไปแล้ว เพราะว่าธรรมที่เป็นโลกีย์มันปนเปอยู่เลยมีทั้งส่วนที่เป็นกุศล อกุศล เป็นอัพพยากตาธรรม ส่วนธรรมที่เป็นโลกุตตระนี่มันกลั่นกรองแล้วเป็นอย่างดี ธรรมที่เป็นอกุศลไม่มีอยู่ในโลกุตตรธรรม มันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นให้รู้จักพิจารณาโดยบทสรุปเข้าไปแล้วเราจะเห็นช่องทางพ้นทุกข์ได้

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“กิเลสเป็นของเร่าร้อน”
   


ที่มา : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=57994

DT018306

ภัสรามณี

28 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5361 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย