โอวาทหลักธรรมะ 4 ข้อ การเลือกคู่ครอง - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount    19 พ.ย. 2556

โอวาทหลักธรรมะ 4 ข้อ - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตคู่ถึงจะไปด้วยกันได้ดี ประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต" โอวาทหลักธรรมะ 4 ข้อมีดังนี้ีี้้

1. สมสัทธา คือมีศรัทธาเสมอกัน เป็นความเชื่อในเรื่องต่างๆ ที่เหมือนกัน หากคนหนึ่งชอบไหว้พระ อีกคนหนึ่งชอบไหว้เจ้าไหว้ผี ก็สามารถนำมาซึ่งการทะเลาะกันได้
2. สมสีลา คือมีศีลเสมอกัน คือมีความเป็นปกติในการใช้ชีวิต เช่น บางคนมีศีล 5 อีกคนกลับไม่มีศีล 5 เลย ทำให้เกิดความอึดอัดจนเกิดคำว่า “ดีเกินไป” ของอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้ เพราะทนรับกับสภาพของตัวเองที่ทำกับอีกฝ่ายไม่ได้
3. สมจาคะ คือมีการเสียสละเหมือนกัน คือมีนิสัยในการเป็นผู้ให้และสละออก เช่น บางคนชอบทำบุญ ชอบช่วยคน แต่อีกฝ่ายหนึ่งขี้งกตระหนี่ถี่เหนียว ก็อยู่ด้วยกันลำบาก
4. สมปัญญา คือมีปัญญาเสมอกัน คือมีความเข้าใจ ความคิดอ่าน การมองโลก ที่ใกล้เคียงกัน หากคนหนึ่งชอบคุยเรื่องหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งไม่ชอบ มันก็คุยกันไม่เข้าใจกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.npa-account.com/thamma12.html


ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

DT015531

npaaccount

19 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5287 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย