"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๗" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๗"
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "คนเราทุกคนหลงกลกิเลส" ดูแต่กิเลสราคะสั่งให้ทำก็ทำตาม กิเลสโทสะสั่งให้ทำก็ทำเลย กิเลสโมหะสั่งให้ทำก็เป็นอันว่าทำตามไปทุกสิ่งทุกอย่าง

"ถ้าผู้ใดทำตามอำนาจกิเลสอนอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ละก็ บุคคล ผู้นั้นไม่มีหนทางใดที่จะละกิเลสออกจากจิตได้" เพราะจิตผู้นั้นไม่ยกขึ้น สู่กรรมฐาน "แค่อสุภกรรมฐานที่ถ่ายออกมาทุก ๆ วันก็ไม่กำหนด กำหนดก็ไม่ห็น" ปล่อยให้กรรมฐานเสียไปทุกวัน ๆ

ให้พากันตั้งจิตให้สูงขึ้น "อย่าปล่อยให้จิตตํ่า ตั้งขึ้นมาให้ได้ทุกลมหายใจว่า นี่เราใกล้จะตายเข้ามาทุกทีแล้ว" อย่าประมาท .. "

อาจารย์ส่งจิตมาช่วยเสมอ
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) 

5,422


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย