"ใจ คือความเป็นกลาง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    10 ก.ค. 2562


 "ใจ คือความเป็นกลาง"

" .. ท่านจึงว่า "ธรรมะเป็นของมีที่สุด" โลกอันนี้ไม่มีที่สุด "พุทธศาสนาสอนให้ถึงที่สุด สอนลงที่ใจแห่งเดียว" เราปฏิบัติก็เพื่อให้เห็นใจ "อะไรทั้งหมดเกิดที่ใจทั้งนั้น" นิมิตภาพต่าง ๆ รูป เสียง กลิ่น รูป โผฏฐัพพะ ทั้งหมดมันอยู่ที่ใจ

"ใจ คือความเป็นกลาง เป็นกลางในสิ่งทั้งปวงหมด" บุญไม่มีบาปไม่มี ดีชั่วไม่มี อดีตอนาคตไม่มี "ลงปัจจุบันเรียกว่าใจ สิ่งเป็นกลาง" ทำให้เป็นกลาง ๆ ได้อยู่เสมอ ๆ "ศาสนาจะเจริญได้เพราะเข้าถึงความเป็นกลางนั่นเอง" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-50   DT014902

วิริยะ12

10 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย