"เป็นผู้ตื่นอยู่" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    28 เม.ย. 2564


"เป็นผู้ตื่นอยู่"

" .. วันนี้จึงขอให้โอวาทย่อ ๆ แก่โยม "ขอให้เป็นผู้มีสติอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน" จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ก็ให้นอนด้วยสติ นั่งด้วยสติ เดินด้วยสติ ยืนด้วยสติ จะพูดก็พูดด้วยสติ จะทำอะไร ๆ ก็ให้มีสติอยู่ด้วยทั้งนั้น

"เมื่อมีสติแล้ว สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็จะเกิดขึ้นมา" สติกับสัมปชัญญะเป็นของคู่กัน เมื่อทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันแล้ว "ก็จะนำปัญญาให้เกิดตาม" ทีนี้เมื่อมีทั้งสติ สัมปชัญญะปัญญาแล้ว "ก็จะเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน" .. "

"อยู่กับงูเห่า"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

28 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย