"เอาตนเองเป็นพยาน" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    6 ก.ย. 2566


 "เอาตนเองเป็นพยาน"

" .. พระพุทธเจ้า "มิได้สอนว่าให้ไปเชื่อคนอื่น" บุคคลที่ยังเชื่อคนอื่นอยู่ "บุคคลนั้นก็ยังไม่รู้ บุคคลนั้นยังใช้ไม่ได้" พระพุทธเจ้าท่าน "สอนให้รู้ในการปฏิบัติด้วยการรู้ด้วยตนเอง ให้เป็น สิขี ภูโต เอาตนเองเป็นพยานของตน" และทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อคนอื่น "ก็เพราะคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่น เรารู้ไม่ได้" แต่ท่านก็อนุญาตให้ศึกษาข้อปฏิบัติ แล้วก็ให้พิจารณาด้วยตนเอง .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
    DT014902

วิริยะ12

6 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5402 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย