"แพ้ใจ คือพ่ายต่อกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "แพ้ใจ คือพ่ายต่อกิเลส"

" .. "ที่เรียกว่าแพ้ใจ คือ พ่ายต่อกิเลส"แพ้ใจหรือแพ้จิตใจนั้น โดยตรง "คือแพ้ความอยากความปรารถนาที่ผิด ๆ แพ้โทสะในใจตนเอง" เพราะว่าจิตนี้มีสิงที่ไม่บริสุทธึ์ปนอยู่มาก ที่ปนอยู่มานาน จนติดเป็นนิสัยสันดานก็มี ที่ปนเข้ามาใหม่ ๆ ก็มี

ที่เคยกล่าวว่า "จิตเป็นเหมือนนาย กายเป็นเหมือนบ่าว" นั้น ถ้ายกจิตมา วิจัยดูอีกแล้วจะได้พบ "นายที่ยึดครองจิตใจอยู่อีกชั้นหนึ่ง" เช่น ความปรารถนาอยากได้อย่างผิด ๆ ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้กระซิบสั่ง จิตใจให้ดิ้นรนไปต่าง ๆ เหมือนอย่างเป็นทาส "ดังมีคำเรียกว่า เป็นทาสของตัณหา จึงจำเป็นโดยแท้ที่จะให้การบริหารแกจิต" เพื่อให้จิตมืพลังที่จะเอาชนะจิต .."

"๑๐๑ ญาณทรรศน์"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 


• ๔๐.ปางโปรดพุทธมารดา

• พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

• อาหารไม่บริสุทธิ์ (สตธรรมชาดก)

• E-BOOK...สมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย