"๔๐ พระถือสันโดษ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    29 มี.ค. 2562

.
 "๔๐ พระถือสันโดษ"

" .. หลวงปู่มั่นท่านสอนเรื่องปฏิบัตินั้น "ให้ตั้งสติสัมปชัญญะ ให้รวมเอาจิตใจเข้ามาเพ่งที่ตัวของตัวเอง"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปฏิบัติประจำก็คือ "ฉันในบาตร ฉันหนเดียว ถือผ้าสามผืน คือผ้าสังฆาฏิ สบง จีวร นี้เป็นหลัก" พระสมัยนั้นถือสันโดษ คือความมักน้อย ไม่มักบริขารมาก .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป    DT014902

วิริยะ12

29 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย