เด็ก ชาย-หญิง ชาวบ้าน ก็เป็นพระอริยเจ้าได้

 sarinalich  

เด็ก ชาย-หญิง ชาวบ้าน ก็เป็นพระอริยเจ้าได้

5,443


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย