เด็ก ชาย-หญิง ชาวบ้าน ก็เป็นพระอริยเจ้าได้

 sarinalich    10 มี.ค. 2557

เด็ก ชาย-หญิง ชาวบ้าน ก็เป็นพระอริยเจ้าได้DT016062

sarinalich

10 มี.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5107 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย