."วิบากกรรมที่เท้าหลวงตาฯ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    25 ต.ค. 2566

.
 "วิบากกรรมที่เท้าหลวงตาฯ"

" .. แล้วคิดไปถึงองค์หลวงตามหาบัว ที่องค์หลวงปู่ลีเล่าเสมออย่างชื่นชมว่า "เป็นผู้มีมหาเมตตา คือเมตตาใหญ่เหนือกว่าเมตตาทั้งหลาย แต่ทำไมองค์พระหลวงตาจึงมีวิบากกรรมที่เท้า" เป็นแผลเน่าทรมานขันธ์ถึงขั้นต้องตัดนิ้ว

เป็นแผลติดเชื้อกินลึกเข้าไปถึงกระดูก ได้รับทุกขเวทนาทางกายและลูกศิษย์ก็คิดต่อไปไกลว่า "องค์หลวงทำไมไม่ไปประเทศพม่า ไม่ไปประเทศเขมร แต่ทำไมไปช่วยประเทศลาว ไปช่วยไทใหญ่ เมตตาชาวไทใหญ่" หรือว่าในอดีตหลวงตาเคยเกิดเป็นกษัตริย์สู้รบกับพม่ากับเขมรมาก่อน ท่านอาจเกิดความระอากับคนเหล่านั้น ท่านจึงไม่ไปทางนั้น

"แต่ทำไมองค์ท่านกลับมีปฏิสัมพันธ์ดีกับประเทศลาวยิ่งนัก" เมื่อลูกศิษย์คิดฟุ้งซ่านเพราะความรู้อยากเห็นในสิ่งที่ตัวเองเห็นไม่ได้ องค์ท่านคงสลดสังเวชจิตคิดสงสารสัตว์ตาดำ ๆ หัวใจแดง ๆ มืดบอดเที่ยวคลำโน่นคลำนี่ไม่เข้าเรื่อง

แล้วองค์ท่านจึงกล่าวขึ้นว่า "พ่อแม่ครูจารย์เคยเกิดเป็นกษัตริย์ แล้วยกทัพไปตีเมือง ๆ หนึ่ง ได้รับชัยชนะ แต่ด้วยความโมโหโกรธา จึงตัดคอกษัตริย์นั้นเสีย เอาเลือดมาล้างเท้า จึงเป็นกรรมของท่าน ทำให้ท่านต้องได้รับทุกขเวทนาที่เท้า จนกระทั่งนิพพาน จึงจะหมดเวรกัน"

(หลวงปู่ลี กุสลธโร)
"พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีธรรม"
    DT014902

วิริยะ12

25 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5374 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย