"มรดกธรรมคำสอน 2" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "มรดกธรรมคำสอน"

" .. อย่าเป็นคนประเภทใบลานเปล่า ๆ "ท่านทั้งหลายอย่าทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวหนอน" คอยกัดแทะกระดาษแห่งคำภีร์ใบลานเปล่า ๆ "โดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัว" .. "

" .. "นักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุด จึงจะรู้ธรรมเห็นธรรม" .. "

" .. "ในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้น ให้รู้เท่าทันกับธาตุ อย่าหลงตามธาตุ" .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

5,479


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย