"มรดกธรรมคำสอน 2" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    18 มี.ค. 2562

.
 "มรดกธรรมคำสอน"

" .. อย่าเป็นคนประเภทใบลานเปล่า ๆ "ท่านทั้งหลายอย่าทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวหนอน" คอยกัดแทะกระดาษแห่งคำภีร์ใบลานเปล่า ๆ "โดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัว" .. "

" .. "นักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุด จึงจะรู้ธรรมเห็นธรรม" .. "

" .. "ในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้น ให้รู้เท่าทันกับธาตุ อย่าหลงตามธาตุ" .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต DT014902

วิริยะ12

18 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5182 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย