ถูกกับจริต

 ลูกโป่ง    24 ธ.ค. 2554

อารมณ์ของสมถกรรมฐานนี้
ถ้าไม่ถูกจริตของเรา มันก็ไม่สลด ไม่สังเวช
อันใดที่ถูกกับจริต อันนั้นก็จะประสบบ่อยๆ
มีความรู้สึกนึกคิดในอาการนั้นบ่อยๆ
แต่เราไม่ค่อยจะได้สังเกต
จึงควรสังเกตเพื่อให้ได้ประโยชน์
เปรียบเหมือนกับอาหาร
ที่เขาจัดมาให้สำรับหนึ่ง มันก็มีหลายอย่าง
เราก็ชิมไปทุกถ้วยทุกอย่าง

นั่นแหละ แล้วก็จะรู้เองว่า อาหารอย่างไหนที่เราชอบ
อย่างไหนที่เราไม่ชอบอย่างไหนชอบ
ก็ว่ามีรสชาติอร่อยกว่าอย่างอื่น
นี่พูดถึงอาหารนี่ก็เทียบให้เห็นกับจริตของคนเรา
กรรมฐานที่ถูกกับจริต มันก็สบาย

:: หลวงพ่อชา สุภัทโทDT0329

ลูกโป่ง

24 ธ.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  4972 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย