"ความสุขชนิดพิเศษ" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    18 ม.ค. 2565

.
 "ความสุขชนิดพิเศษ"

" .. ขอให้ท่านทั้งหลาย สำรวจดูความสุขว่า "ตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิต" ครั้นสำรวจดูแล้วมันก็แค่นั้นแหละ แค่ที่เราเคยพบมาแล้วนั่นเอง "ทำไมจึงไม่มากกว่านั้น มากกว่านั้นไม่มี โลกนี้มีอยู่แค่นั้นเอง" แล้วก็ซ้ำ ๆ ซาก ๆ อยู่แค่นั้น เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ร่ำไป

"มันจึงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษกว่า ประเสริฐกว่านั้น" ปลอดภัยกว่านั้น พระอริยเจ้าทั้งหลาย "ท่านจึงสละสุขส่วนน้อยนั้นเสีย เพื่อแสวงหาสุขอันเกิดจากความสงบกาย สงบจิต สงบกิเลส" เป็นความสุขที่ปลอดภัยหาสิ่งใดเปรียบมิได้เลย .. "

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)    DT014902

วิริยะ12

18 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย