"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๔" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    27 ก.พ. 2562


 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๔"
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. "คุณความดีทั้งหลายนั้น อยู่ที่ตัวบุคคลประพฤติดี" มีการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดี "ความดีทั้งหลายรวมอยู่ที่จิตเจตนาดี มุ่งอยู่ในทางดีเสมอ" ไม่ว่าความดีนั้น ๆ จะเป็นเรื่องดีภายนอกก็ตาม ดีภายในก็ตาม สำเร็จขึ้นมาจากดวงใจที่มีความมุ่งหวังดีอยู่เสมอทั้งนั้น

"ถ้าจิตเจตนาอันนี้ไม่ดีมาแต่อดีต ก็ให้ตั้งจิตเจตนาเสียใหม่" ให้เจตนานี้ดีตลอดไปและให้คอยระวังอยู่เสมอ เวลาตั้งจิตเจตนาดีอยู่นั้นเอง มักจะมีอุปสรรคมาคอยขัดขวางอยู่เป็นระยะ ๆ "ผู้สร้างความดีทั้งหลาย ให้มีสัจจะอธิษฐานตั้งใจให้เต็มบริบูรณ์อยู่ทุกเมื่อ" ไม่ให้หลงลืม

ถ้าหากมีอุปสรรคใด ๆ มาขัดข้อง "ก็ให้เตือนจิตที่มุ่งท่าดีนั้น เราจะเอาชีวิตนี้แหละบูชาความดี" เราจะประพฤติดีต่อไปจนถึงวันตายเป็นที่สุด .. "

โดยความเมตตาถึงทุก ๆ คน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    DT014902

วิริยะ12

27 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย