โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    8 ก.พ. 2562


 "โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์"

ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๐
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๐๖

" .. "โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์ ความสบายในโลกนี้ไม่มี" จงพากันตั้งจิต ให้มั่นไม่หวั่นไหว ก็จะเห็นแจ้งว่าโลกนี้เป็นทุกข์จริง โดยเฉพาะโลกใน "กายกับจิตของเรานั้นเอง มันทุกข์จริง"

"กายมันทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายต่าง ๆ นานา" ทั้งที่ล่วงมาแล้วก็นับครั้งไม่ถ้วน ทั้งที่เป็นอยู่ในเวลานี้เดี๋ยวนี้ "มันทุกข์ในการบริโภคอาหาร ทุกข์ในการแสวงหาอาหาร ทุกข์ในการแสวงหาที่อยู่อาศัย" ทุกข์กับเครื่องนุ่งเครื่องห่ม ทุกข์ในการแสวงหายาแก้โรค รูปร่างกายนี้เป็นสิ่งลำบากเต็มทน "ผู้ใดทนได้ ก็ทนอยู่ไป ผู้ทนไม่ได้ก็ตายไป" นี้แหละทุกข์กาย

"ทุกข์จิตใจนั้นไม่มีเวลาว่าง ทุกข์เพราะตัณหาความอยากได้ไม่มีเพียงพอ" ที่พอในจิตนี้ไม่มีเสียแล้ว "ถ้าใครปล่อยจิตให้ไปตามตัณหา ไม่ภาวนายิ่งอยู่ยิ่งทุกข์" ถ้าหากผู้ใดมารู้ว่าจะละตัณหาได้ด้วยการภาวนา ก็ให้รีบตั้งใจแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป "ไม่ประมาทในการรักษาจิต เพ่งพินิจอยู่แต่ในกายกับจิตเท่านั้น จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ถึงจะพ้นจากทุกข์ได้" ทุก ๆ คนแล .. "

ด้วยความหวังดืแด่ทุก ๆ คน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
    DT014902

วิริยะ12

8 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5361 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย