"อริยทรัพย์ติดไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ" (หลวงปูขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    24 พ.ย. 2564

.
"อริยทรัพย์ติดไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ"

" .. เราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้ว บุญมันบ่ถึงเขา เราต้องทำเอา เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุด ก็เป็นเพราะ "ปุพเพกะตะปุญญะตา บุญหนหลังมาติดตามตน" ให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์

ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็ "อัตตะสัมมาปะณิธิ ให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบ" อย่าไปตั้งตนอยู่ในที่ชั่ว รักษาศีล ให้ทาน หัดทำสมาธิอย่าให้ขาด "ศีลห้ารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์" ศีลแปดให้รักษา "ให้พากันภาวนาอยู่" สมาธิมันไม่มีที่อื่น "ให้นั่งภาวนา พทโธ ๆ" ไม่ต้องร้องให้มันแรงดอก ให้มันอยู่ในใจซื่อ ๆ ดอก

"การภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายใน" มันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติ ติดไปสวรรค์ ลงมามนุษย์ มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่ยากไม่จน "ทรัพย์อันนี้ติดตามไป บ่มีสูญหายดอก ตามไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ" .."

"อนาลโยวาทะ" (หลวงปูขาว อนาลโย)
จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดย นพ. อวย – ส่งศรี เกตุสิงห์
   DT014902

วิริยะ12

24 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5373 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย