"ภาวนา อย่าให้กิเลสมันรู้" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    23 ก.ย. 2562

 "ภาวนา อย่าให้กิเลสมันรู้"

ถ้าเราทำภาวนา อย่าให้กิเลสตัณหามันรู้เงื่อนรู้ปลายได้ ..

- "ท่านจะเอาอย่างไร" มันถามเรา "จะเอาขนาดไหน จะเอาประมาณเท่าไร ดึกเท่าไร" มันมาทำให้เราตกลงกับมัน ถ้าเราไปว่าจะเอาสักสองยาม มันจะเล่นงานเราทันที

นั่งไปยังไม่ถึงชั่วโมงต้องร้อนรนออกจากสมาธิ แล้วก็เกิดนิวรณ์ว่า "แหม มันจะตายหรือยังกันนา ว่าจะเอาให้มันแน่ มันก็ไม่แน่นอนตั้งสัจจะไว้ก็ไม่ได้ดั่งตั้ง" คิดทุกข์ใส่ตัวเอง ด่าตัวเอง พยาบาทตัวเอง ไม่มีคนพยาบาทก็เป็นทุกข์อีกนั่นแหละ "ถ้าได้อธิษฐานแล้วต้องเอาให้มันรอดตาย หรือตายโน่น" อย่าไปหยุดมันจึงจะถูก

"เราค่อยทำค่อยไปเสียก่อน ไม่ต้องอธิษฐาน" พยายามฝึกหัดไป บางครั้งจิตสงบ ความเจ็บปวดทางร่างกายก็หยุด เรื่องปวดแข้ง ปวดขามันหายไปเอง .. "

"จิตที่ตื่นรู้ เบิกบาน เป็นพุทธะ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    DT014902

วิริยะ12

23 ก.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย