"เมตตาฆ่าความโกรธ" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12    15 ต.ค. 2564

.
 "เมตตาฆ่าความโกรธ"

" .. วิธีฝึกสมาธิ "ก็คือเอาสติไว้ที่เมตตานั่นเอง" จิตใจเมื่อหนักเข้าก็เป็นกลาง ๆ ไม่ลำเอียงไปทางรักและทางชัง "เป็นบุญไปตลอดสายในตัว เรียกว่า ภาวนามัย"

"การเพ่งโทษผู้อื่น" ไม่ได้ร้องเรียกมาหาตนเลย ที่ร้องเรียกมาหาตนเพื่อเพ่งโทษผู้อื่นนั้น "ก็เพราะจิตใจไม่มีเมตตานั่นเอง" ไม่ใช่อื่นไกลเลย

ขอให้ลูก ๆ หลาน ๆ ปฏิบัติอย่างที่ว่ามานี้ติดต่ออยู่ อย่าทำแบบจับ ๆ จด ๆ แล้วขาด ๆ วิ่น ๆ ให้เข้าใจว่า "แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่เมตตาแห่งเดียว" นั่นเอง ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว กระแสของจิตใจมันจะส่งส่ายว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่ว จับ ๆ วาง ๆ ให้เห็นคุณในตอนนี้เสียก่อน

แล้วยังมีต่อไปอีกว่า "ผู้เจริญเมตตาหลับคากัน ไม่ฝันเห็นสิ่งที่ลามกอันร้าย" ธรรมอันนี้มันฆ่าความโกรธไปในตัวแล้ว มีพระบาลีอ้างว่า "โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ" ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข .."

"ตอบปัญหาธรรมะ"
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต    DT014902

วิริยะ12

15 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5316 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย