"ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    5 ธ.ค. 2561

 "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"

" .. "ถ้าตัวเองไม่พาตัวเองไปดีแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดอื่นสามารถพาไปได้อย่างแน่นอน" หรือถ้าตัวเองไม่พาตัวเองไปชั่วแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดอื่นสามารถพาไปชั่วได้อย่างแน่นอน

เช่น "มีผู้มาชวนให้ไปทำบาป ถ้าตัวเองไม่ทำตามก็จะไม่ได้ทำบาป หรือถ้ามีผู้มาชวนให้ไปทำบุญ ถ้าตัวเองไม่ทำตามก็จะไม่ได้ทำบุญ"

ไม่ว่าเรื่องใดทั้งนั้น "ถ้าตัวเองไม่เห็นดีเห็นงามตามไปด้วยแล้ว ไม่ทำตามแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดมานำได้" ตนเองเท่านั้นจักนำตนไปได้ทุกที่ทุกทาง ทั้งที่ดี ทั้งที่ชั่ว .. "

"แสงส่องใจ" ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕
สมเด็จพระญาณสังวร 
   DT014902

วิริยะ12

5 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5391 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย