การระลึกถึงพระไตรสรณคมน์ของจริง : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 จำปาพร  

พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

เรื่องพระไตรสรณคมน์มันเป็นเบื้องต้นของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา
คนเรานั้นโดยมากไม่ค่อยจะคิดคำนึงถึงคุณหรือของดีที่เรียกว่า ของประเสริฐ
ทั้งๆที่เราพากันกราบพากันไหว้อยู่ทุกวันๆทีเดียวแล้วก็กล่าวประณามถึงอยู่ตลอดทุกวัน
เช่น พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆังสะระณัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง สังโฆ เม สรณัง วะรัง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
มาเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึก สิ่งอื่นนอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง อันประเสริฐสูงสุด แล้วก็พากันกล่าวกันอยู่
แต่ว่าสิ่งใดถ้าหากเรากล่าวหรือเคยกราบเคยไหว้เคยชินเสีย
สิ่งนั้นเราไม่ค่อยจะคำนึงถึง “ของจริง”


เหมือนๆกันกับตัวของเรา เราเกิดมาแล้วมันเคยครองตัวของเราคือ จิตของเราอยู่ตลอดกาล
ความหนักความหน่วงมันก็ลืมไป แล้วคุณค่าประโยชน์ของตัวของคนเราก็ไม่ค่อยจะคำนึงถึง
ทั้งๆที่เราอาศัยอยู่ทุกวี่ทุกวัน ความเป็นจริงนั้นถ้าหากเรามาคิดถึงคุณค่าของตัวของเราแต่ละอย่างๆ
เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย สิ่งอวัยวะทั้งหลายทั้งหมด ที่เราใช้อยู่นี่
เป็นของมีคุณค่าหาราคามิได้ คือว่าไม่มีคนที่จะเอามาทดแทนใช้แทนได้
จึงเป็นของดีมีค่าใช้ได้นมนานแต่เราไม่ค่อยจะคำนึงคิดถึง


หรือมิฉะนั้นก็อย่างที่เราอาศัยพึ่งบิดามารดาให้กำเนิดเกิดมา
เราได้รับอุปการะเลี้ยงดูเติบโตมาโดยลำดับ ถ้าหากเรามาคิดคำนึงถึงคุณแล้ว
เป็นของหาประมาณมิได้ ฉันเดียวกับคุณพระรัตนตรัย
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรากราบทุกวันๆเราไหว้ทุกวันๆ
นานๆ ประณามถึงหรือกล่าวถึงคุณของท่านทุกวันๆ
แต่เราไม่ค่อยจะคำนึงคิดถึง “ของจริง” เพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดเพิ่มเติมอีก
หากว่ามีของจริงอยู่แล้วได้คิดนึกหรือหากคิดนึกไปแล้วนมนาน
มันลืมก็จะได้ทวนทบกลับคืนมาพิจารณากันอีก


ความเป็นจริงนั้นถ้าหากเรากราบครั้งที่ ๑ ก็ประสงค์จะอยากให้ระลึกคุณพระพุทธเจ้า
ครั้งที่ ๒ ระลึกถึงคุณพระธรรม ครั้งที่ ๓ ระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์
ถึงหากเราจะไม่กล่าวอะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา ก็ตาม
แต่พร้อมกันนั้นเรากราบแล้วเราว่าประณาม คือ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา เป็นต้น
เรามาพิจารณาให้ถึงความจริงของพระพุทธเจ้าให้ซาบซึ้งเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆ
จิตของเราจะเบิกบานการกราบจะนิ่มนวล การกราบจะซาบซึ้งถึงจิตถึงใจ
จิตใจจะอิ่มเอิบ จิตใจจะเบิกบาน จัดเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่


   

5,434


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย