"เรื่องกามกิเลส" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)

 วิริยะ12    22 ก.พ. 2564

.
 "เรื่องกามกิเลส"

" .. "กิเลสตัวนี้สำคัญมาก" สำหรับพระใกล้ชิดท่านจริง ๆ ท่านจะสอนเน้นเรื่องนี้ตลอด "ก็คือเรื่องกามกิเลส" ต้นเหตุแห่งกามกิเลส ต้นตอมันอยู่ไหน "ท่านก็ให้พิจารณาตรงนั้น อย่าอ้อมค้อม ให้ตีให้แตกด้วยอริยสัจ"

อย่างอื่นท่านก็สอนแต่ไม่เน้นเท่ากับ "เรื่องกามกิเลส ชนะอันนี้ ชนะได้หมด" ท่านว่า "ไม่ชนะอันนี้อย่ามาคุย คุยได้ก็ไมรู้เรื่อง" นี้แหละคือ "สุดยอดแห่งกรรมฐาน" มนุษย์สร้างภพสร้างชาติก็เพราะตัวนี้แหละ "ไม่พิจารณาตัวนี้ จะพิจารณาอะไร"

ท่านก็ยกเรื่องท่านอาจารย์มหาบัว มาเล่าประกอบว่า เคยสนทนากับท่านอาจารย์มหา(บัว) สรปความได้ว่า "ถ้าพระกรรมฐานคุยกันเรื่องภาวนา ถ้ายังละกามฉันทะไม่ได้" ไม่ต้องมาคุยกัน .."

"พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง"
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
    DT014902

วิริยะ12

22 ก.พ. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5381 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย