"ข้อห้ามสำหรับนักภาวนา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    7 มิ.ย. 2563

.
 "ข้อห้ามสำหรับนักภาวนา"

" .. "อย่าเพิ่งเอาหนังสือมาอ่าน อย่าเพิ่งทำงาน" การงานอะไรน้อยนิดไม่ให้ทั้งนั้น "เว้นไว้แต่ข้อวัตร" หาฟืน ต้มน้ำร้อน เข็นน้ำใส่ตุ่ม อันนั้นไม่เป็นไรเป็นกิจวัตร แต่จะไปก่อสร้างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้ ไม่เป็นไปเรื่องภาวนา

จะเอาหนังสือมาอ่านก็ผิด "แปลว่าเราส่งจิตออกไปภายนอก" อันนั้นผิด ยังมีความสงสัยอยู่ "เกิดวิจิกิจฉา หรือสีลัพพตปรามาส" ลูบๆ คลำ ๆ ของภายนอกอยู่ ถ้าทำอย่างนั้นจิตก็เลยออกนอกไปเสีย ความเพียรนั้นไม่ดี ไม่ปลอดภัย เศร้าหมอง "การทำความเพียรนั้นต้องเอาอารมณ์เดียว" คือ "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" เดิน ยืน นั่ง เท่านั้น ไม่หวั่นไหว มันจึงจะเป็นไป .. "

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
(หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 DT014902

วิริยะ12

7 มิ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5108 

  ความคิดเห็น• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• จงทำแต่กรรมดี กรรมชั่วจึงค่อยหมดไปด้วยการไม่กระทำอีก

• "โรค กับการภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคมแบบเจโตวิมุติ 13 - 16 ตุลาคม 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• เราก็จะไม่ต้องเพลิดเพลินกับสิ่งที่ชอบจนเกินไป... เจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องทุกข์ใจมาก เพราะสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งสองฝ่ายนี้ไม่แน่นอน นี่ไม่ใช่การปลอบใจ แต่เป็นการยอมรับความจริงที่เราสามารถมองเห็นได้

• แสงทองชีวิต

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย