"เราก็ปล่อยวางมันเสีย" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  


 "เราก็ปล่อยวางมันเสีย"

" .. "แม่น้ำที่มันไหลไปทิศใต้" มันก็เหมือนชีวิตร่างกายของยายอยู่เดี๋ยวนี้แหละ "เมื่อมันหนุ่มแล้วมันก็แก่ เมื่อมันแก่แล้วก็วนไปตามเรื่องของมัน" อันนี้เป็นสัจธรรม "อย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น" อย่าไปคิดอย่างนั้น "เรื่องอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีอำนาจไปแก้ไขมัน"

พระพุทธเจ้าท่าน "ให้มองตามรูปมัน มองตามเรื่องของมัน" เห็นตามสภาพของมันเสียว่า "มันเป็นอย่างนั้นเท่านั้น เราก็ปล่อยมันเสีย เราก็วางมันเสีย" เอาความรู้สึกนี้เองเป็นที่พึ่ง

"ให้ภาวนาว่า พุทโธ พุทโธ" ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามเถอะ ให้โยมทำจิตให้อยู่กับลมหายใจ หายใจออกยาว ๆ สูดลมเข้ามายาว ๆ หายใจออกไปยาว ๆ แล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่ "แล้วก็กำหนดว่า พุทโธ พุทโธ" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 
   

5,419


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย