"ผู้มีปัญญาย่อมฝึกตน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    13 พ.ย. 2561


 "ผู้มีปัญญาย่อมฝึกตน"

" .. "ผู้ที่อบรมสมาธิทำใจให้สงบมาก ก็เท่ากับฝึกใจให้คุ้นเคยกับความสงบมาก มีความสงบมาก" ผู้ที่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับอารมณ์ต่าง ๆ มาก ก็เท่ากับฝึกใจให้วุ่นวายฟุ้งซ่านมาก เพราะคุ้นเคยกับความวุ่นวายฟุ้งซ่านมาก ความสงบมีน้อย

"ผู้ที่อบรมปัญญามาก พยายามฝึกให้เกิดเหตุผลให้มากก็จะคุ้นเคยกับการใช้เหตุผล" ไม่ขาดเหตุผล "ผู้มีเหตุผลก็คือผู้มีปัญญา" ผู้ที่ขาดเหตุผลคือผู้ขาดปัญญา "เหตุผลหรือปัญญาก็ฝึกได้" เป็นไปตรงตามที่ว่า ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนนั่นเอง .. "

"แสงส่องใจ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
   DT014902

วิริยะ12

13 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย