"การสร้างพลังใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    21 พ.ย. 2564

.
 "การสร้างพลังใจ"

" .. "ภาวนา ก็คือวิธีอบรมใจให้ได้รับความสงบ" เพราะเราไม่เคยสงบตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ใจที่ไม่ได้รับความสงบแล้ว ก็ไม่มีพลังที่จะเกิดความรู้ คือ ความนึกคิดอะไรต่าง ๆ ให้เห็นของจริงได้ เหตุนั้น "การภาวนาจึงเป็นการสร้างพลังใจ" ให้ใจสงบอยู่ที่เดียว จะอยู่ได้นานสักเท่าใดก็ขอให้อยู่ไปเสียก่อน

แต่ใจเป็นของไม่มีตัว เหมือนลมกระทบสิ่งหนึ่งจึงปรากฏว่ามีลม ใจก็เช่นเดียวกัน เราจะต้องให้กระทบวัตถุใดวัตถุหนึ่ง เช่น "ให้กระทบที่ปลายจมูก เอาลมหายใจนั้นเป็นเครื่องวัด" ให้ใจไปรู้เฉพาะลมหายใจกระทบปลายจมูกก็ได้

"หรือเราจะเพ่งพิจารณาอยู่เฉพาะตัวของเรา" ให้เห็นสักแต่ว่า "ธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม" อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็ได้ แล้วแต่จะถนัดอย่างไหน เมื่อใจมันกระทบอยู่นั้น จะเห็นใจชัดขึ้นมาทีเดียวว่า "ใจอยู่หรือไม่อยู่ เมื่อไม่อยู่ก็ดึงเอามาไว้ให้อยู่ในที่เดียว" เมื่ออยู่แล้วก็คุมสติเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้น

เมื่อทำอยู่อย่างนี้ใจก็จะค่อยอ่อนลง ๆ "แล้วผลที่สุดก็รวมลงเป็นเอกัคตารมณ์" มีใจเป็นอารมณ์อันหนึ่งได้ .. "

"ปุจฉาวิสัชนาต่างประเทศ"
พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)    DT014902

วิริยะ12

21 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5352 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย