"พบหลวงปู่มั่นครั้งแรก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    24 ก.ย. 2565

.
.
 "พบหลวงปู่มั่นครั้งแรก"

" .. มาก็บึ่งหาท่านเลย ท่านก็ใส่เปรี้ยงเลย ท่านต้อนรับท่านกางเรดาร์ไว้เรียบร้อยแล้ว สรุปความลง ย่นเข้ามาว่า "ท่านมาอะไร มาหามรรคผลนิพพานเหรอ" มาหาบุญหากุศลเหรอ "ท่านก็ชี้ไปต้นไม้ภูเขาไม่ใช่มรรคผลนิพพาน" ไม่ใช่บาป ไม่ใช่บุญ ไม่ใช่ธรรม ทั่วโลกธาตุสิ่งนั้นเป็นนั้น ๆ ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญ ไม่ใช่กิเลสตัณหา ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่ธรรม "ธรรมแท้อยู่ที่ใจ" ว่าอย่างนั้นนะ นอกนั้นปัดหมดเลย ไม่ใช่บาปใช่บุญ อยู่ที่ใจ เอา เร่งความพากความเพียรเข้าที่ใจ "บุญอยู่ที่ใจ บาปอยู่ที่ใจ กิเลสอยู่ที่ใจ ธรรมอยู่ที่ใจ มรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจ" ชี้ลงใจ ๆ เลย

ท่านแสดงนั้นเหมือนว่า "เอามรรคผลนิพพานมาวางไว้บนฝ่ามือให้เราดู" นี่เห็นไหม ๆ ท่านผู้ดีทั้งหลายท่านไปได้ ท่านเอามรรคผลนิพพานมาครองหัวใจได้ "เราจะเอาอะไรครองหัวใจ เอาหา หาให้ได้ หาที่ใจ อย่าไปหาที่อื่น" ไม่ใช่กิเลสตัณหา ไม่ใช่อรรถใช่ธรรม ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ให้หาที่ใจ ละชั่วทำดีอย่าลดละ เท่านั้นละ "ท่านเทศน์ย้ำลงไป ๆ จิตมันก็ลงแน่วเลยเชียว ลงใจกับท่าน" นั่นละที่นี่เราพูดย่อ ๆ นะ พอลงมาจากท่านแล้ว "เหมือนว่าตัวมันจะเหาะลอยทั้งเป็น มันจะได้ไปสวรรค์นิพพานเร็ว ๆ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4957&CatID=0   DT014902

วิริยะ12

24 ก.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย